Frilanser kim? U nima ish qiladi?

Zamon rivojlangani sari hayotimizda ham ko’p narsalar o’zgarib bormoqda. Texnologiyalar hayotimizning ko’p jabhalarini o’zgartirib yubormoqda. Albatta, bu ishlash tarzimizga ham ko’p o’zgarishlar olib kelmoqda. Masalan, ilgari faqat ishchi yoki xodim degan atamalar bo’lgan bo’lsa, hozir ishchi yoki xodimga sinonim bo’lgan…